Fremtidens robotiserede arbejdsmarked – muligheder eller begrænsninger?

Fremtidens robotiserede arbejdsmarked – muligheder eller begrænsninger?

De fleste kan nok blive enige om, at arbejdsmarkedet fremover bliver meget anderledes, end vi er vant til i dag.

Men det, der er uenighed om, er, hvorvidt det bliver en begrænsning og gør mange af os arbejdsløse på borgerløn, eller om den nye teknologi blot åbner op for nye arbejdsområder og muligheder, som vi har oplevet i tidligere tilfælde, hvor teknologien har bragt fremskridt med sig.

Vi ser allerede nu tegn på robotternes indtræden på arbejdsmarkedet, og i fremtiden kommer de til at have en mere og mere fremtrædende rolle.

 

Bankrådgiveren bliver en robot og taxaen førerløs

Vi hører om det løbende i pressen. Om fyringer forårsaget af robotternes indmarch. For nylig var det hos Nordea, hvor kunder skal til at vænne sig til, at kunderådgiveren er robotten Nora.

Fordelen er mere fleksibilitet i rådgivningen, da vi forbrugerne kan søge råd, når vi har tid og lyst til det i alle døgnets timer. Vi vil ikke længere behøve at vente, til en rådgiver har tid inden for normal arbejdstid. Det bekommer især de unge under 30 vel, fordi de er opvokset med, bruger og har en anden forventning til teknologi end tidligere generationer. Ulempen er, at Nordea forventer at afskedige 4000 ansatte og 2000 konsulenter i løbet af de næste år.

Et andet eksempel er fra USA, hvor General Motors om ikke ret længe begynder at teste en robotaxiservice, hvor selvkørende biler kan prajes til et lift. Til at starte med vil bilerne være ledsaget af en person på bagsædet, der kan træde til, hvis der opstår problemer. Men på sigt er det meningen, at robotaxierne kun kører med de personer, der prajer dem.

Som det fremgår af ovenstående, bliver der mennesker i overskud, når bankrådgiveren bliver en robot og taxaen førerløs. Spørgsmålet er så, hvad der skal blive af alle de mennesker? Kan bankrådgiverne bruges i andre funktioner, eller bliver mange overflødige?

 

Hvad siger forskningen?

Ifølge en rapport fra World Economic Forum mener man, at robotiseringen kun vil overtage dele af for eksempel et bankrådgiverjob. Det betyder at bankrådgiveren kan slippe de mere trivielle dele af jobbet og bruge den nyvundne tid til at tilegne sig nye kompetencer, så han eller hun kan løse nye opgaver.

Det nævnes også, at man regner med, at over en tredjedel af de kernekompetencer, der vil være brug for i stillinger fremover, generelt ikke er færdigheder, vi i dag ser som vigtige. Det stiller krav til medarbejdere om at være omstillingsparate og til arbejdsgivere om videreuddannelse.

Om vi i fremtiden vil opleve at en stor del af arbejdsstyrken bliver arbejdsløs, eller om vi får omstruktureret arbejdsstyrken til at passe til den nye tid vil afhænge af, om regeringer, arbejdsgivere og  uddannelsesinstitutioner formår at tilpasse sig den nye situation, så medarbejdere kan videreuddanne sig og forblive attraktive for arbejdsmarkedet.

 

 

Hvad tænker du?

Gør robotternes indtræden dig nervøs?

Eller tænker du, der på en eller anden måde nok skal blive en plads til dig på arbejdsmarkedet?

 

Kilder:

World Economic Forum – The Future of Jobs

Metroexpress – Firma klar til at give lift i selvkørende biler

dr.dk – Stor sparerunde: Nordea skærer 6000 jobs væk

 

Indlægget er også bragt på Amino i november 2017

Del indlægget