CASES

De fleste ansættende ledere har oplevet, at et ansættelsesforhold ikke blev den succes, de havde forventet, og at det stopper inden for det første år. Det er ærgerligt og har konsekvenserbåde for bundlinje, kunder, den aktuelle stilling og omgivelserne som kunder, kolleger og chefer. Casene i det følgende er alle inspireret af min dagligdag. De er eksempler på, hvilke konsekvenser det kan have, hvis et ansættelsesforhold stopper før tid.

CASE 1

Analyse af jobbet – firma, kultur, personprofil og stilling – En medarbejder, der sagde op inden for de første tre måneder

En mellemstor international virksomhed ansatte en medarbejder i deres økonomiafdeling. Desværre sagde medarbejderen op lige inden de tre første måneder var gået. Hun følte ikke, hun passede ind i den kultur, der var i gruppen, og ville tilbage til sin tidligere arbejdsplads. Hun brød sig ikke om den stemning, der var – der var for meget ”snak”.

Hvad er de økonomiske omkostninger ved en opsigelse tidligt i ansættelsesforholdet?

 • Tab af effektivitet / arbejdsindsats – fra det tidspunkt en medarbejder beslutter sig for, det er tid til at søge væk, viser forskning, at arbejdsindsatsen begynder at dale
 • Ofte er der en måned, hvor stillingen er ubesat, indtil en ny medarbejder starter – ingen effektivitet
 • Der går en rum tid inden ny medarbejder er fuld effektiv – mellem 3 og 12 måneder afhængig af stilling
 • Tab af goodwill fra tidligere medarbejder
 • Omkostninger i forbindelse med rekruttering i arbejdstimer for HR og leder samt annoncering eller brug af rekrutteringsfirma/headhunter
 • Omkostninger ved ikke at få lige så meget fra hånden på grund af manglende arbejdsglæde
 • Omkostninger i forbindelse med sidemandsoplæring
 • Omkostninger ved ikke at få lige så meget fra hånden på grund af manglende arbejdsglæde

Hvad kan man have større fokus på til en anden gang?

 • Jobanalysen – særligt den del, der omhandler kultur
 • Personlighedstesten – match mellem kandidat og gruppekultur
 • Jobsamtalen – afklaring af forventninger mellem firma og kandidat

CASE 2

Case som en del af rekrutteringen – En medarbejder må afskediges inden for det første år

En mindre kursusvirksomhed ansatte en ny medarbejder til en udadvendt rolle som underviser, og på baggrund af CV og jobsamtaler tænkte man, det var det rette match, selv om ansættelsesudvalget havde undret sig over, kandidaten virkede tilbagetrukket ved samtalen. Men da CV’et bar præg af undervisningserfaring fra lignende virksomheder tænkte udvalget, at det nok var den typiske nervøsitet ved at være til jobsamtale.
Efter nogle måneder blev virksomheden desværre nødt til at afskedige den nyansatte grundet kundeklager. Det viste sig, at han ikke levede op til de forventninger, kunderne havde til åben- og udadvendthed for en underviser.

Hvad er de økonomiske omkostninger ved en opsigelse tidligt i ansættelsesforholdet?

 • Tab af effektivitet / arbejdsindsats – fra det tidspunkt en medarbejder beslutter sig for, det er tid til at søge væk, viser forskning, at arbejdsindsatsen begynder at dale
 • Ofte er der en måned, hvor stillingen er ubesat, indtil en ny medarbejder starter – ingen effektivitet
 • Der går en rum tid inden ny medarbejder er fuld effektiv – mellem 3 og 12 måneder afhængig af stilling
 • Tab af goodwill fra tidligere medarbejder
 • Omkostninger i forbindelse med rekruttering i arbejdstimer for HR og leder samt annoncering eller brug af rekrutteringsfirma/headhunter
 • Omkostninger i forbindelse med sidemandsoplæring eller mangel derpå

Hvad kan man gøre anderledes til en anden gang?

 • Gøre ansættelsessamtalen mere objektiv ved at anvende case(s) med jobnære opgaver
 • Være opmærksom på bias, der kan føre til forkerte antagelser
 • Analyse af virksomhedskultur og kandidatens personlighed

CASE 3

Introduktion af ny medarbejder

Den økonomiske konsekvens af manglende introduktion af nyansat

Da en nyansat i en større international virksomhed ankommer til sit nye job på første arbejdsdag, kommer han ind til venlige og imødekommende kolleger, men til en arbejdsplads, der ikke er klargjort. Det viser sig, at nødvendige arbejdsredskaber ikke er bestilt, og at der ikke er nogen, der har fået til opgave at tage imod ham og hjælpe i den første tid.

Hvad spændte ben for en succesfuld start i jobbet?

 • 14 dage før pc ankommer – lån af anden pc de første 2 uger – på begge pc’er står den nye for kommunikation med helpdesk for at få installeret diverse programmer og databaser samt tage beslutning om, hvilken brugerprofil der skal opsættes
 • 1 måned går, før den nye medarbejder har en fuldt køreklar pc
 • Mobiltelefon ankommer efter 1 uge – indtil da bruger han sin egen
 • Manglende buddy bevirker, den nye stiller spørgsmål efter forgodtbefindende og bliver sendt rundt mellem kolleger, inden han får hjælp
 • Manglende information, herunder om organisationen og regler i virksomheden, forsinker ham i arbejdet
 • Sætter sig på egen hånd ind i virksomheden

En vurdering af hans effektivitet de første 3 måneder

De forsinkelser, der nævnes ovenfor, gør, at den nye ikke er så effektiv som han kunne være. Han vurderer selv sin effektivitet i løbet af de første 3 måneder som nedenfor:

1 måned: 25%

2 måned: 75%

3 måned: 85%

Hvad koster det firmaet?

En realistisk, men fiktiv månedsløn sættes til 60.000 kr. Det vurderes, at de omkostninger, der er ved at chef og kolleger skal hjælpe den nye i gang er cirka halvdelen af medarbejderens månedsløn.

Omkostningerne bliver som følger:

Ny medarbejder – omkostning i kr.

Chef og kolleger – omkostning i kr.

Ny medarbejder, chef og kolleger – omkostning i alt i kr.

1. måned

45.000

22.500

2. måned

15.000

7.500

3. måned

9.000

4.500

Omkostninger i alt

69.000

34.500

103.500

Hvad kan gøres anderledes en anden gang?

 • Få bestilt pc og mobil og sørge for, det er klargjort, så den nye kun skal logge på den 1. arbejdsdag
 • Sende ham relevant firmainformation, der ikke er fortrolig, som han kan sætte sig ind i inden 1. dag
 • Udnævne en kollega til at svare på spørgsmål, sætte ham ind i opgaver og så videre
 • Lave et introduktionsprogram, hvor han sættes ind i virksomheden og lærer relevante kolleger og kulturen at kende

Hvordan kunne regnestykket have set ud ved en introduktion til jobbet?

Havde virksomheden tænkt i, hvad der kunne være gjort for at gøre det lettere at være ny medarbejder hos dem, havde det påvirket den ovennævnte estimerede omkostning på 103.500 kr. Det vurderes, at især effektiviteten den 1. måned kunne have været langt højere.

Vurdering af effektivitet ved brug af introduktion:

1 måned: 60%

2 måned: 80%

3 måned: 90%

Ny medarbejder – omkostning i kr.

Chef og kolleger – omkostning i kr.

Ny medarbejder, chef og kolleger – omkostning i alt i kr.

1. måned

24.000

12.500

2. måned

12.000

6.000

3. måned

6.000

3.500

Omkostninger i alt

42.000

21.500

63.500

Den estimerede besparelse ved introduktion bliver derfor 40.500 kr. for denne konkrete medarbejder.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbrev giver dig tips til rekruttering, onboarding af nye medarbejdere og andre HR-opgaver og gør livet lettere for ledere og HR-afdelinger.
Email adresse
Secure and Spam free...